Aktualności

Będzie BO 2015

W imieniu Stowarzyszenia Rozwój i Bezpieczeństwo został skierowany  projekt uchwały do Radnych Rady Miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 z wnioskiem o przedłożenie go Radzie Miasta Kraśnik w celu uchwalenia. Grupa Radnych w dniu 3 marca 2014 r. złożyła powyższy projekt uchwały do Biura Rady Miasta.

Budżet Obywatelski to nasz wspólny sukces!

Dziękuje wszystkim mieszkańcom Kraśnika za udział w głosowaniu.
Razem wybraliśmy Budżet Obywatelski. To nasz wspólny sukces.

Znamy już wyniki głosowania

W rejonie nr 1 do realizacji wybrano cztery inwestycje. Będą to:

- Budowa placu zabaw rekreacyjno-sportowego od juniora do seniora przy ulicy Krasińskiego 3
(w rejonie bloków Krasińskiego 3, 3e) – 223 głosy

- Przebudowa i przeniesienie altanki śmietnikowej przy ul. Popiełuszki 3 – 219 głosów

- Siłownia plenerowa dla seniorów na placu zabaw na osiedlu “Słonecznym” w Kraśniku (ul.Popiełuszki 4 - Krasińskiego 11) – 221 głosów

- Przebudowa ul. Sikorskiego Etap l (od ul.Mickiewicza do ul.Wyszyńskiego)  - 180 głosów.

 

W rejonie nr 2 do realizacji wybrano :

-pokrycie dachowe na budowanym kościele Matki Bożej Bolesnej - 1130 głosów

 

W rejonie nr 3  najwięcej głosów oddano na :

-renowacje boiska szkolnego wraz z terenem przylegającym do placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (300 głosów) i wyposażenie sal lekcyjnych w zestaw komputerowy z tablicą multimedialną w tej szkole (194).

 

W rejonie nr 4  najwięcej głosów otrzymała modernizacja Parku Jordanowskiego (277)

 

Frekwencja w głosowaniach:

W lokalu Szkoły Podstawowej nr 4 swoje głosy oddało ponad 26% uprawnionych do głosowania (269 osób). W pozostałych lokalach tego rejonu frekwencja była następująca: Urząd Miasta – głosowało 267 osób (8,9% uprawnionych), Szkoła Podstawowa Nr 1 – 183 osoby (8,33% uprawnionych). W rejonie 3 w Urzędzie Stanu Cywilnego swoje głosy oddało 218 osób (6,07% uprawnionych), a w bibliotece na Piaskach zagłosowało 353 kraśniczan (11,61%). W rejonie 2 w dzielnicy fabrycznej w Przedszkolu przy ul. Balladyny swoje głosy oddało 1762 osoby co stanowi 22,16% tych, którzy byli do tego uprawnieni. Natomiast do CKiP zagłosowac przyszło 773 obywateli tj. 8,78% uprawnionych. Frekwencja w głosowaniu do BO dla całego miasta wyniosła 12,98%  

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie

Przedstawiamy listę projektów do Budżetu Obywatelskiego zweryfikowanych pozytywnie. Spośród nich w przyszłym tygodniu wybierzemy te które będą realizowane!

LISTA PROJEKTÓW ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE